LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Peter Westerink BNT

Peter Westerink BNT

Landschapsarchitect

Door het veranderende klimaat wordt water een steeds prominenter issue in ruimtelijke projecten. Peter Westerink weet dat dit niet alleen vraagt om creatieve plannen maar ook om actuele kennis van watersystemen. Hij heeft ruim tien jaar ervaring met water gerelateerde projecten (o.a. dijkversterkingen, waterzuiveringen en watercompensatie opgaven). Peter maakte onder andere plannen voor waterzuiveringen in Soerendonk en op Terschelling en momenteel draagt hij zorg voor de ruimtelijke kwaliteit van de dijkversterking Hoorn-Amsterdam. In projecten van uiteenlopende schaal en van concept tot en met uitvoering is hij degene die uw ideeën, eisen en belangen integreert in één ontwerp.