LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Hans Smolenaers BNSP

Hans Smolenaers BNSP

Teamleider Stedenbouw

Bij de urbanisatie zijn zowel architecten, stedenbouwers als landschapsarchitecten betrokken. Hans Smolenaers weet dat het beste eindresultaat behaalt wordt als de raakvlakken tussen deze ontwerpende disciplines goed beheerst worden. Hij is daartoe in staat omdat hij is opgeleid als landschapsarchitect (VHL, Velp) en daarna een master diploma behaald heeft in zowel architectuur als stedenbouw (beide TUDelft). Bovendien deed hij in de praktijk ervaring op bij zowel architecten- als landschapsarchitectenbureaus. Sinds 2014 werkt hij bij Arcadis. Hans denkt graag met u mee in de conceptfase van projecten waarbij meerdere vormgevende disciplines betrokken zijn. Zijn inzet daarbij van de nieuwste digitale technieken levert u een aantrekkelijke combinatie van schoonheid, stevigheid én bruikbaarheid op.