• Klant: Prorail, Gemeente Gooise Meren
  • Locatie: Naarden-Bussum
  • Jaar: 2019-2021

Stationsplein Naarden-Bussum

Naarden-Bussum - Station Naarden-Bussum is gelegen op de lijn tussen Amsterdam en Hilversum, gelegen in de gemeente Gooise Meren, met aan de oostzijde de wijk Prins Hendrikkwartier en aan de westzijde de wijk Het Spiegel. Doordat in 2019 door Prorail de sporen aan de westzijde van het station zijn verwijderd, is de ruimte waar deze sporen lagen vrijgekomen en geeft dit mogelijkheden tot herontwikkeling van dit gebied en het realiseren van een nieuwe entree.

Projectgegevens

LocatieNaarden-Bussum
OpdrachtSchetsontwerp, Beeldkwaliteitsplan, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp, Uitvoeringsbegeleiding
Ontwerp2019-2021
In uitvoering2021-2022
KlantProrail, Gemeente Gooise Meren
TeamJohn Boon, Sjaak Punt, Ferry Streng, Inge Noten
Stationsplein Naarden-Bussum
Stationsplein Naarden-Bussum
Stationsplein Naarden-Bussum

“Het stationsgebied als verbindende groene schakel tussen de villawijken” is het uitgangspunt voor het ruimtelijk concept. Het oorspronkelijke groene karakter van ‘villastation Naarden-Bussum’ wordt hersteld met een nieuwe voorkant en duidelijke entree naar de wijk Het Spiegel. De samenhang binnen het stationsgebied wordt versterkt door de eenduidigheid in routing, materialisering en groen.

Het ontwerp bestaat uit 4 deelgebieden, te weten: de P+R, entreeplein, fietsenstalling en het gebied rond de Action. Elk deelgebied is vormgegeven binnen het karakter van Het Spiegel. Waarbij de P+R en de fietsenstalling zijn benaderd als villakavel: een gebied wat een duidelijke ruimtelijke eenheid vormt door een robuuste omlijsting van een haag met bomen erin.

Het entreeplein wordt grotendeels vormgegeven als parkje waardoor het een sterk groen karakter krijgt. Doordat het aantal reizigers aan deze zijde van het station beperkt blijft, is een groot stenen plein niet nodig. De scheiding tussen plein en park wordt gemaakt door een Kiss en Ride verbinding die als een gebogen straat vanuit het Gaslaantje aansluit op de Graaf Wichmanlaan. Hierdoor wordt de karakteristieke wegstructuur van Het Spiegel uitgebreid tot vlak voor het station.

Het entreeplein loopt als één vloeiende ruimte om de fietsenstalling heen naar de interwijkverbinding. Het monumentale tunneltje zal worden opgeknapt en hierom heen zal een klein pleintje met bomen gerealiseerd worden. Het gebied bij de Action wordt zo compact mogelijk ingericht met de benodigde parkeervoorziening in een parallelstructuur naast de Slochterenlaan.