• Datum: 10-11-2021

Vic Lagrouw en Hanna Prinssen winnaars van de KuiperCompagnons Awards

TU Delft - Vic Lagrouw en Hanna Prinssen winnen de twee eerste prijzen van de KuiperCompagnons Afstudeerprijs van de Blauwe Kamer! Twee prachtige regionale plannen die zich buigen over grote klimaatopgaven voor de toekomst.

In de speciale September editie van het tijdschrift de Blauwe kamer staan de beste 34 afstudeerprojecten van de bachelor- en masteropleidingen in stedenbouw en landschapsarchitectuur. Tijdens de viering kwamen de afstudeerders aan het woord tijdens een debat en de feestelijke uitreiking van de KuiperCompagnons Afstudeerprijs voor het beste project van een bachelor- en van een masterstudent.

In het winnende bachelor project heeft Vic Lagrouw samen met Peter van Munnen (student Toegepaste Biologie) in opdracht van Provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan hoe landschappen klimaatrobuust gemaakt kunnen worden. Daarbij is het stroomgebied van de Aa of Weerijs als onderzoeksgebied gebruikt. Binnen het stroomgebied zijn viertal landschapstypen onderzocht: beekdalen, hoogveenontginningen, kampenlandschappen en jonge heide-ontginningen. De uitkomst is een ruimtelijk perspectief voor het stroomgebied op regionale schaal. Bodem en water zijn in het plan de leidende principes voor de balans tussen veerkrachtige natuur én landbouw.

De jury noemt het zeer urgent om het watersysteem van de Brabantse beken te reorganiseren – water opvangen en vasthouden – en leidend te maken voor de ruimtelijke keuzes die we bovengronds maken. Het is voor een bachelorstudie een ‘volwassen plan’, aldus de jury, omdat het rekenschap geeft van aanpalende vraagstukken, zoals alternatieve agrarische verdienmodellen.

Hanna Prinssen met haar project ‘A Fire-Scape’ won de eerste prijs voor masterstudent. Het project gaat in op de huidige problematiek van de extreme bosbranden in Californie. Hierin ontwerpt ze een mozaïek landschap dat is ingericht om brand weer toe te laten in de bossen van het Sierra Nevada gebergte. Het grijpt terug naar het vuurlandschap van de indianen uit het verleden en zoekt naar manier om weer ruimte te maken voor vuur, zoals wij in Nederland ruimte maken voor water in ons landschap. Om de veiligheid van de bewoners te waarborgen worden er strategisch gelegen ‘vuurdijken’ ontworpen. Deze zijn niet alleen functioneel, maar vormen ook een prachtig element in het landschap.  

De jury onder leiding van Gijs van den Boomen noemt het project een toonbeeld van dapperheid, en is blij dat Hanna Prinssen de ruimte kreeg om een ongebaand pad te bewandelen. Het idee van ‘leven met vuur’ is goed doordacht, de voordelen die ‘ruimte voor het vuur’ oplevert voor natuurbeheer en landschapsontwikkeling sterk onderbouwd en krachtig uitgewerkt.