• Datum: 18-10-2021

Klimaatadaptatie en waterkwaliteit in de stad

Steden bereiden zich op de gevolgen van de klimaatverandering. Droogte, extreme neerslag en hittestress kunnen niet alleen grote gevolgen hebben voor de leefbaarheid, maar ook voor de waterkwaliteit. Het NKWK heeft daarom Arcadis, Deltares, WenR en het RIVM gevraagd om te onderzoeken welke effecten klimaatverandering en getroffen maatregelen hebben op het stedelijke watersysteem.

De hoofdconclusie van het onderzoek: de waterkwaliteit in het stedelijk gebied staat onder druk van klimaatverandering. Enkele voorbeelden zijn de vissterfte bij hogere watertemperaturen, een toename aan blauwalgproblematiek in de zomers, het vaker voorkomen van exoten of verzilting van wateren. Wellicht meer verrassend is de conclusie dat populaire adaptatiemaatregelen óók risico’s kunnen vormen voor de stedelijke waterkwaliteit. Zo vormen groene daken een mogelijke bron van verontreinigingen (hogere fosforbelasting), zijn infiltratievoorzieningen als wadi’s mogelijk risicovol voor de gezondheid en grondwaterkwaliteit en kan het scheiden van het rioolsysteem leiden tot een verhoging van microverontreinigingen in ons oppervlaktewater. De vergroening van het stedelijk gebied vergroot ook de watervraag, wat zeker tijdens hitte en droogte een belangrijk aandachtspunt is.

Het onderzoek biedt echter ook perspectief in de vorm van Preventie, Adaptatie en Acceptatie. Lokale en regionale overheden wordt aanbevolen om zicht te krijgen op de risico’s voor de waterkwaliteit, waarna een afweging gemaakt kan worden of maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit te borgen (preventie), om te gaan met veranderende waterkwaliteit (adaptatie) of mogelijk zelfs negatieve effecten te accepteren (acceptatie).

Meer informatie is te vinden in het kennisdossier.