• Datum: 08-08-2022

Franse allure in Bodegraven

Bodegraven

Een opwaardering van het centrum van Bodegraven: een nobel burgerinitiatief van Hart in Bodegraven. Volgens dit initiatief functioneerde het centrum niet optimaal. Bodegraven heeft een stedelijke schaal, maar opereerde daarentegen nog als een dorp. Er ontstond drainage van plaatselijke midden- en kleinbedrijf en de buitenruimte zag er gedateert uit, en was niet klimaatbestendig. De nieuwe hoogstedelijke ontwerpen die voor de locatie gemaakt werden, sloten niet goed aan bij het historische centrum.

Arcadis sloeg daarom de handen ineen met het burgerinitiatief, en deed een voorstel om het centrum van Bodegraven in combinatie met het kerkplein integraal aan te pakken. Dit voorstel werd goed ontvangen, waardoor het samen met gemeente Bodegraven verder is opgepakt. Jeroen Hogeraad mocht hier in zijn eerste weken aan werken, en kan het proces nog goed herinneren: “Waar we in Bodegraven op wilden focussen, was het terugbrengen van de menselijke maat in het centrum. Hoe krijgen we de beleving van de gangen, straten en pleinen terug naar behapbare, aantrekkelijke en ordelijke ruimtes?” Antwoorden op deze vragen vonden we in twee termen: samenhang en afbakening. Samenhang in een overkoepelende vormentaal, die door het hele centrum doorgetrokken is. Denk hierbij aan neutrale materialen zoals gebakken klinkers, beton en borders met forse opsluitbanden, en groen in de vorm van hagen, nieuwe bomen en grote groen vlakken. Om dit samenhangende effect te creëren is het straatprofiel volledig aangepast.

Afbakening komt terug in de kleine variaties die de zonering aanduiden. De subtiele differentiaties maken de diverse gebruiksruimtes voelbaar. Het maximaal aan groene structuren scheiden pleinen en straten van elkaar en zorgen voor schaduw, en gevels aantrekkelijk maken. Belangrijk in het centrum is de ruimte voor eigen initiatieven: terrassen, winkels en festiviteiten moeten vrij gebruik kunnen maken van open ruimtes en het gebied levendig maken. Hier is verkeersveiligheid ook voor nodig, dat door middel van drempels en bochtige wegen gewaarborgd wordt. Bodegraven centrum is van een gedateerde openbare ruimte veranderd naar een groene, prikkelende en ordelijke plek, waar schaal en functie met elkaar overeen komen en bezoekers van de stad genieten.