LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Robbert Jongerius

Robbert Jongerius

Landscape Architect

De trend dat in West-Nederland de bodem daalt terwijl de waterspiegel stijgt, maakt dat onze waterveiligheid minder vanzelfsprekend is dan hij lijkt. Robbert Jongerius beseft dat de strijd tegen het wassende water nooit gestreden is en een continue ruimtelijke opgave is. Het boek ‘Dijken van Nederland’, waarvan hij coauteur is, wordt inmiddels gezien als een standaardwerk. Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam studeerde hij af op het waterveilig maken van het Rijndal in Duitsland in het grensgebied met Nederland. Thans werkt hij aan de ruimtelijke kwaliteit van de dijkversterking Hoorn-Amsterdam. Naast zijn werk bij Arcadis is hij gastdocent (AvB Amsterdam) en mede-eigenaar van De Koningshof (urban agriculture). Zijn analytische kwaliteiten koppelt hij aan creativiteit om ook voor uw wateropgave een succesvol plan te maken.