LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Liza van Alphen

Binnenkort zal het grootste deel van de wereldbevolking in verstedelijkte gebieden wonen en werken. Dit maakt de behoefte aan optimalisatie van de sociale, economische en milieutechnische omstandigheden steeds groter. Liza van Alphen werd al tijdens haar studie Stedenbouw aan de Hogeschool van Amsterdam uitgedaagd een (ontwerpend) antwoord te vinden op de vragen van de hedendaagse stad. Toen ze na haar studie voor de Dienst Ruimtelijke Ordening in Amsterdam ging werken kon ze, met succes, haar opgebouwde kennis in de praktijk beproeven. Sinds januari 2018 werkt Liza als stedenbouwkundig ontwerper bij Arcadis aan groene en gezonde steden in binnen- en buitenland. Liza kijkt er naar uit om ook voor uw stedelijk vraagstuk een passend antwoord te ontwerpen.