LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Leonoor van der Linden

Participatie binnen projecten is inmiddels gemeengoed geworden; de trend is dat stakeholders steeds vaker zelf initiatiefnemer worden en de overheid daarbij een faciliterende rol heeft. Leonoor heeft deze ontwikkeling de afgelopen 15 jaar in de praktijk gevolgd. Zij weet dat de kwaliteit van de samenwerking en een professionele werkwijze hierbij cruciaal zijn. Deze vakvrouw zet haar enthousiasme, luisterende oor én creativiteit dan ook graag in om ook uw buitenruimte te versterken. Haar heldere ruimtelijke ontwerpen helpen u om partijen met elkaar te verbinden, waardoor tevens het draagvlak vergroot wordt. Altijd met een praktische insteek zodat dat wat bedacht is ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.