• Client: Gemeente Roermond
  • Location: Roermond, Limburg
  • Year: 2016-2021

Stationsgebied Roermond

Roermond, Limburg - De manier waarop mensen reizen is aan het veranderen. Ze willen reizen als een beleving ervaren waarbij het beste van nieuwe technologie, bestaande transportmiddelen én een aantrekkelijke omgeving naadloos gecombineerd worden. Vanuit dat begrip hebben we een hoogwaardige openbare ruimte ontworpen waar reizigers samenstromen op de nieuwe OV boulevard, zoals Roer en Maas dat al eeuwen doen in dit prachtige Roermond! De ontwikkeling van de stationsomgeving Roermond bied kansen voor de regionale betrokken partijen om samen alle plannen in één integraal project uit te voeren.

Project data

LocationRoermond, Limburg
AssignmentSchetstontwerp, Beeldkwaliteitsplan, Voorlopig ontwerp, Definitief ontwerp
Design2016-2019
Construction2019-2020
ClientGemeente Roermond
TeamHans Smolenaers, Ferry Streng, Joep van Baast, Luc Veeger, Remco van der Wal, Djina Bruine de Bruin
Stationsgebied Roermond
Stationsgebied Roermond
Stationsgebied Roermond

De transformatie van het busstation, als onderdeel van het westelijk stationsgebied wordt als eerste plandeel van de stationsomgeving gerealiseerd conform de stationsvisie 2017. In een volgende plantermijn worden het stationsplein, de nieuwe of verlengde passage onder de sporen en het Westelijke stationsgebied uitgewerkt. Het totale stationsgebied kan dan weer een volwaardige stadsentree worden, die past bij het cultuurhistorische karakter van de plek. Van een station dat 100 jaar geleden aan de rand van de stad lag naar een station wat nu een centrale plek inneemt in de stedelijke omgeving en een plek van bestemming kan worden.

De OV-boulevard krijgt een uitgesproken vorm en duurzame materialisatie die geïnspireerd is door Roermondse context, de vorm van de meandering van de Roer & de Maas en het materiaal van het huidige busstation. Dit komt tot uiting in een banenpatroon van graniet gecombineerd met de huidige elementverharding van het busplein. De stationspleinen moeten weer een eenheid gaan vormen. De hellingshoek, minimale hoogteverschillen en de aansluiting op de sokkel van het Stationsgebouw zijn wezenlijk voor een naadloze aansluiting en soepele loopverbinding van en naar het station.

De vergroening van het stationsgebied zorgt daarnaast voor het tegengaan van hittestress, het bevorderen van biodiversiteit en het afvangen van fijnstof. Het resultaat is een aantrekkelijk busstation en OV boulevard waarin bestaande transportmiddelen (bus en trein) beter met elkaar verbonden zijn als 1ste fase van het vernieuwde stationsgebied.