Speerpunt

Stedenbouw

Stedenbouw

ARCADIS landschapsarchitectuur zet zich in voor leefbare steden, nu en in de toekomst. Hoe zorgen we dat iedereen fijn kan wonen? Dat plaatsen bereikbaar blijven? Dat er voldoende gezondheidszorg is en vers en lekker voedsel voor iedereen? De leefbaarheid van steden raakt steeds meer mensen persoonlijk, want wereldwijd neemt de verstedelijking jaar na jaar toe. Sinds kort woont meer dan de helft van de wereldbevolking in een stad. Rond 2050 is dat naar verwachting zelfs zo’n 65%. Wij denken dat het in deze tijd belangrijk is om “out-of-the-box-denken” te koppelen aan realistische en maakbare ideeën. Creativiteit en praktische invulling gaan bij ons dan ook bij het ontwerpen aan de stad hand in hand.