Myrthe Pel

Myrthe Pel

Myrthe Pel

Landschapsontwerper

Mensen zoeken steeds meer naar een plek om te wonen en te recreëren die aansluit bij hun leefstijl. Myrthe Pel voelt feilloos aan dat de buitenruimte daar een belangrijke rol bij speelt. Intuïtie, creativiteit en improvisatie zijn begrippen die zowel in haar werk een belangrijke rol spelen als bij haar ander grote passie: dans. Dromerig zijn de ontwerpen van Myrthe echter allerminst. Door vroeg in het ontwerpproces reeds na te denken over de uiteindelijke uitvoering, weet zij schoonheid maakbaar te maken. Het liefst werkt Myrthe met andere mensen samen omdat de collectieve kracht van een team een plan haast altijd verrijkt. Ze verheugt zich er op, samen met u, de identiteit van uw buitenruimte te verrijken.