LANDSCAPE ARCHITECTURE
& URBANISM

Daan Loomans

Daan Loomans

Landschapsontwerper | Technisch ontwerper

Door de klimaatverandering is men elke dag bezig om meer ruimte te ontwikkelen voor o.a. natuur en water. Denk hierbij aan de ontwikkeling van grootschalige natuuropgaves, meer ruimte creëren voor de grote rivieren, maar ook op kleinschalig niveau het toepassen van meer groen in stedelijke omgevingen, het natuurlijk omvormen van beeklopen, en dergelijke. Daan heeft in zijn afstudeerperiode twee uiteenlopende water gerelateerde klimaatproblemen onderzocht en uitgewerkt op groot- en kleinschalig niveau en weet daardoor aan welke opgave er de komende jaren gewerkt zal moeten worden. Met de technische achtergrond van Daan is het de uitdaging voor hem om de visie van de landschapsarchitect te vertalen naar een uitvoerbaar ontwerp wat past in de huidige omgeving. Door de brede interesse is Daan inzetbaar voor zowel groen- als stedelijke projecten. Sinds 2017 werkt hij bij Arcadis en heeft daarbij veel ervaring en kennis opgedaan. Daan is zeer vaardig met meerdere software programma’s binnen het vakgebied. Hij kijkt er naar uit om samen met u een gedragen en uitvoerbaar ontwerp op te stellen dat voldoet aan de huidige ontwerpopgave.