• Klant: Alliantie Markermeerdijken (alliantie tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels)
  • Locatie: Hoorn-Amsterdam
  • Jaar: 2014-2017

Kustzone & Dijkversterking Markermeerdijken

Hoorn-Amsterdam - De alliantie waar Arcadis landschapsarchitectuur & stedenbouw onderdeel van uitmaakt versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.

Linkedin | Twitter | Facebook

Kustzone & Dijkversterking  Markermeerdijken

De Markermeerdijk is het resultaat van eeuwen leven met de dijk, en de daarbij horende eisen en behoeften, en het werken aan de dijk volgens de laatste stand van kennis over waterveiligheid. Hierdoor heeft de dijk op verschillende plekken gelegen en verschillende verschijningsvormen gekend, van inlaagdijken tot aan het ‘hedendaagse’ profiel, uit 1916. Wanneer de versterking achter de rug is, is de dijk veilig en is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de rijke geschiedenis. De maat en schaal van deze versterkingsopgave komt maar sporadisch voorbij. Daarom is de versterking aangegrepen om naast het zorgen voor een veilige dijk ook de lokale economie, het landschap / ruimtelijke kwaliteit en de recreatieve structuur te versterken en om het natuurlijke systeem robuuster te maken. Kortom het maken van een toekomstbestendige dijk – een monument voor de toekomst.

Op basis van de laatste stand van de techniek, de omgang en beleving van de dijk is de versterking met recht een integrale versterking. De historische dijk is zoveel mogelijk bewaard door de toepassing van nieuwe dijkversterkingstechnieken zoals de oeverdijk en de golfbrekers of een binnenwaartse of gecombineerde versterking. Waar dit niet mogelijk is, is de dijk naar buiten gelegd met de toevoeging van kwaliteiten voor natuur: een robuust natuurlijk systeem, landschap: herkenbare eenheden, recreatie: uitgebreider, gevarieerder en veiliger route structuur met een reeks (kleinschalige) voorzieningen, economie en waterfronten en cultuurhistorie: leesbare geschiedenis en symbiose tussen oud & nieuw.

Projectgegevens

LocatieHoorn-Amsterdam Google Maps
OpdrachtDijkversterking
Omvang33 kilometer
Ontwerp2014-2017
KlantAlliantie Markermeerdijken (alliantie tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels)
TeamJohn Boon, Peter Westerink, Robbert Jongerius, Hanna Prinssen, Joep van Baast, Robert Kruijt, Timo Cents
In samenwerking metAlliantie Markermeerdijken
Kustzone & Dijkversterking  Markermeerdijken
Kustzone & Dijkversterking  Markermeerdijken
Kustzone & Dijkversterking  Markermeerdijken
Kustzone & Dijkversterking  Markermeerdijken