• Klant: Provincie Zuid-Holland
  • Locatie: Rotterdam
  • Jaar: 2011

Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio

Rotterdam - Het plangebied maakt onderdeel uit van de Deltapoort. Het hier gevormde labyrint is voor de inwoners van dit gebied niet uitnodigend om in te recreëren. Het is onoverzichtelijk, versnipperd en de kwaliteiten liggen verspreid en deels verstopt.

Linkedin | Twitter | Facebook

Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio

Het was de opgave aan ARCADIS landschapsarchitectuur, om een basisroutenetwerk van hoge kwaliteit in dit gebied te realiseren. Het routenetwerk voegt hiermee een duidelijke kwaliteit toe aan het gebied en vergroot het recreatief aanbod voor bewoners en gebruikers. De bundeling van routestructuren levert een belangrijke ‘langzame route’ op. Het biedt overzicht en transparantie in deze drukke en volle omgeving.

Het routenetwerk verbindt de kwaliteiten die in dit gebied aanwezig zijn, de oude dorpskernen en panorama’s, en beweegt zich daarbij over de landschappelijke dragers zoals dijken en waterlopen. Het basisroutenetwerk vormt daarmee hèt verbindende element tussen de parels die in het gebied aanwezig zijn en is als het ware de kroon op de deltapoort. Naast de ruimtelijke inrichting van knoop- en knelpunten vormt ‘signing’ daarbij het middel om de bezoeker met zachte hand te begeleiden op zijn tocht door de Deltapoort. De herkenbaarheid en de mogelijkheden van het gebied zullen hierdoor sterk toenemen.

Projectgegevens

LocatieRotterdam Google Maps
OpdrachtHaalbaarheidsstudie & Ontwerp Signing
Omvang1000 ha
Ontwerp2010
In uitvoering2020
KlantProvincie Zuid-Holland
TeamTimo Cents, Sjaak Punt
Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio
Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio
Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio
Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio
Routenetwerk Deltapoort, Rotterdam Regio