• Klant: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  • Locatie: Den Oever
  • Jaar: 2015

Waterfront & Boulevard, Den Oever

Den Oever - De primaire waterkering langs de Noorderhaven van Den Oever wordt over de volledige lengte versterkt, omdat de kering niet aan de geldende veiligheidsnorm voldoet (de kering is afgekeurd op hoogte).

Linkedin | Twitter | Facebook | Google

Waterfront & Boulevard, Den Oever

De dijk verhogen en verbreden is moeilijk omdat de huidige bewoners dan niet meer over de dijk heen kunnen kijken. Daarnaast is er weinig ruimte omdat aan de binnendijkse zijde historisch waardevolle gebouwen staan en aan de buitenzijde is een haventerrein met bedrijven en restaurants.

Er is gekozen voor een principeoplossing van treden van beton die de golfslag moeten dempen. Zo is het mogelijk dat de dijk minimaal verhoogd en verbreed wordt. Naast alle bedrijfsgebouwen en woningen kan zelfs het historisch waardevolle peilschaalgebouw behouden blijven. De treden vormen een tribune die tevens gebruikt kan worden door recreanten of omwonenden, bijvoorbeeld tijdens de Visserijdagen. Het ommetje over de dijk blijft bestaan. Het streven van het dijkontwerp is om de Hoogwaterkering voor een periode van minimaal 50 jaar te laten voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

Projectgegevens

LocatieDen Oever Google Maps
Omvang15 ha
Ontwerp2013-2015
In uitvoering2017
StatusAfgerond
KlantHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
TeamTimo Cents, Joep van Baast
Waterfront & Boulevard, Den Oever
Waterfront & Boulevard, Den Oever
Waterfront & Boulevard, Den Oever
Waterfront & Boulevard, Den Oever